Brickasmal

Arkitektparet GoksØyr

Innovatörerna bakom Out of Ocean är Erik och Emily-Claire Goksøyr som vill kombinera sin passion för miljön med design. Deras verk har publicerats i olika designtidskrifter och internationella designbloggar.  

Emily-Claire och Erik arbetade fram konceptförslaget Plastic Island som en del av deras examensarbete på arkitektlinjen på Chalmers 2017/18. Då forskade de på hur plasten kunde användas som byggnadsmaterial. Arbetet med Plastic Island fortsätter med faktiska tester såsom brand, hållfasthet osv för att avgöra om det går att förverkliga. De preliminära testerna visar att skivorna troligen inte kan användas i traditionella byggnader men eventuellt i öppna strukturer så som det såg ut i ursprungskonceptet. 

Numera arbetar både Emily-Claire och Erik på Symbioscentrum i Sotenäs kommun. Erik har varit med och startat den återvinningscentralen för marint avfall som drivs av Sotenäs kommun. Där samlas och sorteras marint avfall som annars skulle ha hamnat på förbränningsanläggning eller deponi. Emily-Claire är projektledare för Vinnovaprojektet Testbädd Marint avfall. Testbädden är direkt kopplad till den marina återvinningscentralen och möjliggör tester för upcycling, återbruk och återvinning av marint avfall. I testbädden ingår även en innovationsmiljö där affärsmässigheten hos testarna utvecklas.

Det som en gång började som ett vanligt examensarbete har även lett till Out of Ocean, en designstudio som vill visa upp värdet på plasten i våra hav genom att bevara en del av det återvunna materialets utseende och låta detta uttryck framträda estetiskt i deras produkter. Genom att bevara en del av plastens identitet tillsammans med vass design vill de skapa produkter som bidrar till att människor pratar om problemet med plast i havet och uppmuntra till mer insamling och återvinning. 

Plastic ISLAND

Konceptförslag i testfas där marin plast används som byggnadsmaterial

out of ocean

Designstudio som skapar inredningsprodukter av marint plast

(Visited 1 times, 1 visits today)