CleanSea

Lukas och Mikaelas Julhers familj har alltid spenderat somrarna i Bohuslän och har därmed sett hur mycket plast som spolats upp längs kustlinjen varje år. Efter att ha tagit reda på vilken skada marint plast har på ekosystemen och havets djurliv bestämde tvillingarna sig för att göra något åt det. De startade därför CleanSea, med målet att ta bort denna plast från Sveriges hav och kustlinje. 

CleanSea är ett projekt som drivs av tvillingarna Lukas och Mikaela Julher, med målet att skapa ett rent och livskraftigt hav genom att ta bort skräp från hav och kustlinje. Under hösten 2018 till vår 2019 drev de CleanSea som UF-företag (Ung Företagsamhet) och sedan hösten 2019 jobbar de med detta på heltid. Nu arbetar 6 personer inom CleanSea som är därmed i fullt operationellt stadie. 

Insamlingen av den marina plasten finansieras genom försäljningen av CleanSea-armband. För varje armband de säljer samlar de in 1 kilo plast ur havet.

Deras mål för 2020 var att ta bort 10 000 kilo skräp ur havet längs Sveriges västkust och det lyckades de med!

(Visited 1 times, 1 visits today)