Sotenäs marina återvinningcentral

Under 2018 samlades det in över 34 ton marint avfall från stränderna i Sotenäs kommun. Hösten 2018 tog politiker tillsammans med engagerade fiskare från Fiskareföreningen Norden beslutet om att något konkret behövde göras för att minska mängden marint avfall. Ett rent och levande hav har sedan länge varit en prioriterad fråga då havet påverkar nästan alla delar i kommunen – från invånare, företag och turism. Därför startades Sveriges första marina återvinningscentral i Sotenäs kommun

Insamlingen vid stränderna sker i samarbetet med Västkuststiftelsen och vi hoppas kunna ta till vara på all plast som samlas in på västkusten i framtiden.

Sotenäs marina återvinningscentralen är ett konkret projekt för att samla in och ta hand om strandstädad plast, uttjänta fiskeredskap från fiskeindustrin, spök-fiskenät och burar som samlats in från havet

Syftet med den marina återvinningscentralen är att se till att den marina plasten återanvänds eller återvinns och blir till nya produkter i stället för att gå till deponi eller förbränning. På den marina återvinningscentralen demonteras och sorteras avfallet i olika fraktioner – ett arbete som utförs till stor del som en del av kommunens arbetsträningsprogram. 

Den marina återvinningscentralen hjälper även företag att förverkliga nya innovationer i projektet Testbädd Marint avfall. Där undersöks hur marint plast kan återanvändas på nya, innovativa sätt för att öka dess värde och försöka skapa en positiv cirkel kring detta avfall. 

Idag bedrivs på anläggningen en rikstäckande insamlingstjänst för uttjänta fiskeredskap, Fiskereturen, tillsammans med FF Norden, Båtskroten och Håll Sverige Rent.  Det är en förebyggande satsning för att samla in dessa redskap så att de aldrig hamnar i havet eller blir liggandes i naturen. 

Den marina återvinningscentralen medfinansieras idag av Havs- och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.  

Marint avfall

Verksamheten

samarbetspartner & sponsorer

(Visited 1 times, 1 visits today)