AVAK dagfilter

Anders Person på AVAK har utvecklat lösningar för sina kunders olika filtreringsbehov i många år. Kundanpassade lösningar kan handla om att filtrera plastgranulat från fotbollsplaner med konstgräs, gummirester i sediment från vägar samt plastdetaljer från kommunal återvinning.

Vi har sett hur mycket avlopp och skräp som rinner ut i havet. Dåvarande Kretslopp och vatten i Göteborg tyckte min produktidé var 15 år för tidig. Då skalade jag ner produkten till dagvattenrening för rännstensbrunnar.

Anders på AVAK har arbetat sedan 1985 med VA-projektering och har ett brinnande intresse för miljöförbättringar. Han utvecklade därför en idé för kvalitetsstyrning av in- och utloppsflödena i ett kombinerat brädd  avloppsbrunn runt 2004. Dåvarande Kretslopp och vatten i Göteborg tyckte att Anders produktidé var 15 år för tidig så han skalade ner produkten till dagvattenrening för rännstensbrunnar. Eftersom rännstensbrunnar är olika djupa och har ojämn insida med rörinkopplingar på olika sätt, så
utformades en separat filterenhet som står på brunnens botten. Filtret kan även användas för grusuppsamling och översvämningsskydd i vägtunnel samt uppsamling av plastgranulat för bollplan, ÅVC och hamnar. Produkten finns på marknaden sedan 2013 och de första fyra filterenheterna har varit i drift i 7 år.

En annan avskiljarenhet utvecklades för en återvinningscentral under 2020. Efter en förfrågan sommaren 2020 har denna modell kundanpassats för stora flöden. Det är ett system för att avskilja plastgranulat, pellets och gummi på ett smidigt sätt genom att återanvända befintlig infrastruktur och ända uppnå partikelavskiljning ner till 2 mikrometer. 

(Visited 1 times, 1 visits today)