Strandstädarkartan

strandstädarkartan

Strandstädarkartan är ett digital kartverktyg som togs fram 2015 av Västkuststiftelsen. Kartan finns idag på webben och som APP och kan användas av alla. Kartans syfte är att underlätta planering och kommunikation av strandstädning för kommunala städlag, entreprenörer och frivilliga. 

På kartan kan man själv markera ut eller få en överblick på behovet av strandstädning på en viss plats. Det som markeras ut är: städbehov, hämtbehov, städat och klart och planerad städning. Kartan används av ungefär 5.000 personer årligen. 2020 rapporterades drygt 11.000 säckar insamlat skräp in genom kartan. 

Kartan administreras av Västkuststiftelsen och kommunerna genom inloggning på baksidan av kartan. Där samlas det in statistik för att visa upp mängden skräp och städbehovet. Kartan underlättar kommunernas  samarbete över gränserna. Till exempel kan det kommunala städlag som är närmast ta hand om hämtbehovet, oavsett kommungräns. Kartan är ryggraden i samarbetet och ger översikt över den långa kuststräckan som samarbetet sträcker sig över.

Frivilliga tycker att kartan visar hur enkelt det är att bidra. När de har sett att man bara behöver markera med en flagga var man har städat har fler valt att hjälpa till.

Västkuststiftelsen består av 12 kommuner, 6 entreprenörer och många frivilliga. Stiftelsens uppdrag är att bevara och vårda den västsvenska naturen och att stimulera friluftslivet.

(Visited 1 times, 1 visits today)