Fiskareföreningen Norden

Sixten Söderberg är före detta yrkesfiskare, delägare i tre fiskebåtar, entreprenör och ordförande i FF Norden. Han har fiskat både räkor och sill i 50 år och sett hur fisket har utvecklats med nya tekniker och möjligheter men också nya begränsningar. FF Norden lägger i dag mycket arbete på att utveckla nya selektiva redskap för ett hållbart fiske och för ett hav i balans.

Fiskareföreningen Norden är en fiskareägd förening på Smögen som varit verksam sedan 1937 inom framför allt fiskets tjänst. I takt med att fisket ändras och minskar så har verksamheten anpassats till nya områden.

Sedan 2012 arbetar föreningen med att förebygga och minska mängden plast i havet. Innovatörerna Sixten Söderberg och Tord Görling skapade därför Fiskareföreningen Nordens utvecklingcenter ”Ett rent hav – vår framtid”. Deras vision är att FF Nordens utvecklingscenter ska utvecklas till ett starkt miljöprofilerat företag som har kraft att leva kvar i framtiden. Centret ska kunna anpassas till de förändringar i kustsamhällena.

FF Nordens utvecklingscenter samlar in uttjänta fiskeredskap, plast och annan utrustning och lämnar de till återvinning hos samarbetspartners Sotenäs marina återvinningscentral. Utöver miljöåtervinning driver centret en trålverkstad som utvecklar selektiva redskap för ett hållbart fiske samt Smögens nät som tillverkar skyddsnät och sportnät till försäljning.

(Visited 1 times, 1 visits today)