Håpets katedral

Håpets katedral initierades av konstnär och kulturrådgivare i Borg stift Solveig Egeland.

Håpets Katedral har inte sin bas i Västsverige, men använder marin plast i form av fiskebackar insamlade på Västkusten. Katedralen är ett konst- och hållbarhetsprojekt som kommer från den norska kyrkan i Borg stift i Oslo. Det har pågått sedan våren 2017 och byggfasen avslutas i juni 2021. Därefter sker en etablering där olika program kommer att testas och katedralen beräknas vara i drift 2023.

Katedralen ska vara en helig plats för hopp och hav och är öppen för alla religioner, samt de utan religiös tillhörighet. Syftet med projektet är att visa att hopp skapas när vi arbetar tillsammans.

Plasten på katedralens tak har plockats upp längs svenska västkusten och norska kuster. Uttjänta fisklådor har använts eftersom materialet passar bra för att gjuta takplattorna. Drygt 1.000 fisklådor har samlats in och det har gjutit strax under 4.000 nya takplattor i mer än 50 färger.

(Visited 1 times, 1 visits today)