RISE:s testbädd för återvinning av PLAST

Annika Boss är forskare och projektledare på RISE inom området polymera material med fokus på mekanisk återvinning av plaster. Hon är ansvarig för RISE:s testbädd för återvinning av plast.

RISE:s testbädd för återvinning av plast ligger i Mölndal och är en test- och demonstrationsanläggning för att utveckla och testa nya metoder för plaståtervinning. De har ett brett nätverk med intressenter och tätt samarbete med olika företag.

Testbädden har tillgång till utrustning inom plastbearbetning och materialkarakterisering och arbetar med 3D-printing. De arbetar även med kemisk återvinning genom depolymerisering av polyesterplast (PET). Plasten bryts ner till sina beståndsdelar för att därefter bli en ny produkt.

Hittills har försök gjorts att regranulera och återvinna plast från rep av polypropen och polyeten. Repen har kvarnats, materialet har regranulerats och karaktäriseras. Recepturer med fyllmedel har tagits fram för 3D-printing

RISE:s testbädd deltar som partner i testbädden Marint avfall genom att undersöka möjligheter att återvinna plasterna från den marina återvinnings-centralen såsom nät, rep och andra plastprodukter som samlas in.

Råvara: grovmalt rep
Produkt: provstavar
(Visited 1 times, 1 visits today)