Webbutbidning

Är du intresserad av cirkulär affärsmodell och marin plast

Utbildningen är en del av projektet Plast i vårt hav – från skräp till resurs. Med utbildningen vill vi inspirera och skapa förutsättningar för entreprenörer och alla intresserade att skapa affärsidéer utifrån en hållbar affärsmodell (CBMC) och med den marina plasten som utgångspunkt. 

Då är du välkommen att delta i en kostnadsfri digital utbildning med workshop tisdagen den 21 april kl. 15 – 18

Utbildningen sker i samarbete med Coompanion och Sotenäs Testbädd för Marint avfall 

  • Webbutbildningen är kostnadsfri 
  • Utbildningens målgrupp är entreprenörer eller eller blivande entreprenörer.  ALLA som är intresserade är välkomna att anmäla sig.  
  • Anmälan ska ske senast två dagar innan webbutbildningen på Ekocentrums hemsida. Klicka här! 
  • Två dagar före webbutbildningen skickas en kallelse med information och länk till Zoom för att ansluta.  

Upplägg och innehåll

Introduktion och digitalt mingel 

 

Emily-Clair Göksöyr från Sotenäs Symbioscenter berättar om Sotenäs Testbädd för Marint Avfall, en testbädd som vänder sig till entreprenörer som vill testa sina idéemed den marina plasten som råvara. Här får du också ta del av historien bakom verksamheten Out of Ocean som idag både har produkter på teststadie och färdiga produkter tillverkade av marin plast. 

 

Ingrid Westerfors från Coompanion beskriver verktyget Circular Business Model Canvas och hur det kan användas för att utveckla en cirkulär affärsmodell. Ingrid bjuder på olika exempel och visar på hur CBMC kan stödja cirkulär affärsutveckling.  

 

Workshop – Presentera dig och din idé i mindre grupper. Vi hjälper varandra att se möjligheter kring hur vi kan utveckla cirkulära affärsmodeller utifrån CBMC kring marin plast.  

 

Delande av tankar och idéer och summering. Hur går vi vidare? Vad är ditt nästa steg?   

 

Information om kostnadsfritt stöd via Sotenäs testbädd och Coompanion 

Emily-Claire Goksöyr, projektledare på Sotenäs Symbioscenter 

och innovatör till företaget Out of Ocean 

svartvit porträttbild på föreläsare från webbutbildning om plast i vårt hav.

Cirkulära affärsmodeller

Emily-Claire kommer att berätta om en ny spännande testbädd som är under utveckling och som fokuserar på marint avfall. Denna testbädd är kopplad till Sotenäs Marina Återvinningscentral där material från havet och stränderna samlas in för återvinning. Tanken bakom testbädden är att hjälpa företag som vill arbeta med marint skräp att ta steget mot att produktifiera deras idé genom att få hjälp med både prototyputveckling men även coachningstillfällen kopplat till cirkulär ekonomi och affärsutveckling. 

Emily-Claire jobbar som symbiosutvecklare på Sotenäs Symbioscentrum och är idag projektledare för testbäddsprojektet som finansieras av Vinnova. Med en arkitektmaster i bakfickan är hon även mycket intresserad av design och formgivning med spetskompetens kring plast i havet från ett tidigare examensarbete på Chalmers.

Ingrid Westerfors, projektledare och rådgivare på Coompanion

Porträttbild med färg på utbildare från webbutbildningen om cirkulära affärsmodeller.

Webbutbildning – Plast i vårt hav, från skräp till resurs.

Ingrid Westerfors kommer presentera ett nytt verktyg för att att utveckla cirkulära affärsmodeller. Ingrid arbetar som projektledare och rådgivare på Coompanion, som har i över 30 år arbetat med att stödja start och utveckling av kooperativt, samhällsnyttigt och hållbart företagande. 

Ingrid har en bakgrund inom miljö- och omställningsrörelsen och utbildning inom Hållbar Samhällsutveckling och Hållbart företagande. Efter flera år på Ekobanken, med fokus på att finansiera samhällsnyttigt och hållbart företagande har hon arbetat på Coompanion med innovationsprojektet Divercity, ett projekt kring utveckling av byggemenskaper och hållbart byggande. På Drivhuset arbetar hon med att främja innovation och samverkan mellan studenter och småföretag.

(Visited 1 times, 1 visits today)