SPÖKFISKEPOJEKT

Spökfiskeprojektet på Sotenäs Symbioscentrum handlade om att samla in förlorade fiskredskap med hjälp av dykare, yrkesfiskare, dykrobot samt bottenstudier gjorda med en ROV- kamera.

Projektledare: Per-Olof Samuelssson

Målet med projektet var att stärka bestånden av fisk såsom torsk, gråsej, bleka och hummer genom att samla in spökfiskande redskap, dvs fiskeredskap som inte använts längre men som fortfarande fångar fisk. Projektet ska gynna såväl yrkesfiske som turistnäringsfisket och fritidsfisket. Projektet avslutades 31 dec 2020.

Under projektet har yrkesfiskare genomfört draggningar med så kallad trollhoppa/draggedragg längs bergskanter. Som stöd för draggningen har man använt en så kallad ROV-kamera, Remotely Operated Vehicle eller fjärrstyrd undervattensfarkost. 

Vid fasta konstruktioner såsom vrakplatser, pirar och utfyllnader har dykare samlat in förlorade redskap. För att snabbt kunna leta i genom långa kuststräckor med besvärliga bottnar har en dykrobot använts med stor framgång.

(Visited 1 times, 1 visits today)