sculptur

Sculptur blev för några år sedan ett av världens första företag att använda restströmmar i produktion med storskalig robotprinting. Intresset för återvunnet marint skräp föddes under en roddexpedition runt Svalbard då företagets vd, Glenn Mattsing, upptäckte skräp på några av världens mest avlägsna öar.

Sculptur 3D-printar idag designmöbler, inredning och industriverktyg. De använder uteslutande återvunna plaster eller biobaserade material, som återvunna fiskeredskap, kafferester eller gamla bildelar. All tillverkning utgår från cirkulära modeller där produkter designas för att kunna återvinnas så många gånger som möjligt.

Sculptur har ett eget system för återvinning och utvecklar egna material med partners som Sotenäs marina återvinningscentralen. Sculptur ingår även i testbädden Marint avfall.

Sculptur ingår i testbädden Marint avfall på Sotenäs Symbioscentrum

(Visited 1 times, 1 visits today)