Optimist för havet!

I projektet Optimist för havet samlade flera organisationer, tillsammans med frivilliga, in plastskräp längs svenska kuster under våren 2018 för att skapa optimistjollar. Innovatörerna bakom projektet är Stiftelsen Håll Sverige Rent i samarbete med Svenska Seglarförbundet och Sjöräddningssällskapet. 

Optimistjollarna kan ses som symboler för vår tids största miljöproblem och blir en ingång att samtala om det. Med jollarna vill de skapa framtidstro att tillsammans kan vi stoppa tillförseln av plast till haven genom att sluta skräpa ner, fundera över våra konsumtionsvanor och påverka andra att göra rätt.

(Visited 1 times, 1 visits today)