testbädd: marint avfall

I Sotenäs Kommun har Fiskareföreningen Norden, Högskolan Väst, RISE IVF AB, Stiftelsen Chalmers Industriteknik tillsammans med Sotenäs Symbioscentrum och den Marina återvinningscentral startat innovationsprojektet Testbädd Marint avfall. Projektet finansieras med stöd av Vinnova.  Denna testbädd är i etableringsfas och tänkt att vara en plattform för att hjälpa företag att testa sina idéer med marin plast och undersöka om det är möjligt att tillverka nya produkter av råvaran. 

Testbädden består av två delar, en fysisk testbädd och en innovationsmiljö. Den fysiska delen av testbädden består av en ”makerspace” där företag själva får komma och experimentera med den utrustning som finns i lokalen. De kan även få hjälp via samarbetspartnern RISE som kan göra mer avancerade analyser på råvaran och göra om plasten till pellets.

Inom innovationsmiljön så kan företag få coachning inom bl.a cirkulära affärsmodeller, hållbarhetscoachning och projektskrivning för att stärka sin idé och se till att produkterna som skapas även är hållbara i längden. Förhoppningen är att testbädden leder till fler hållbara produkter på marknaden, som använder sig av marin plast som råvara och på så sätt bidrar till ett renare hav.

Exempel på företag inom innovationsmiljön är Out of Ocean, XV Atelier, Scandinavia form och Sculptur.

Från skräp till resurs…

(Visited 1 times, 1 visits today)